News

Beatriz Marxen na London Fashion Week FW19

25 Fevereiro, 2019

A modelo Beatriz Marxen desfilou na London Fashion Week FW19 para a Marta Jakubowski, Oxford Fashion,  Apujan, Indonesia Fashion Showcase e Doyeon Yoni Yu.