Luana
Sousa

Luana Sousa

  • Height: 152
  • Making/jacket: 12
  • Shoes: 38
  • Hair Color: Brown
  • Eye Color: Brown
  • Height: 4.1
  • Making/jacket: 12
  • Shoes: 5
  • Hair Color: Brown
  • Eye Color: Brown