Pietro
Buttiglieri

Pietro Buttiglieri

  • Height: 113
  • Making/jacket: 5 anos
  • Shoes: 27
  • Hair Color: Black
  • Eye Color: Brown
  • Height: -
  • Making/jacket: 5 years
  • Shoes: -
  • Hair Color: Black
  • Eye Color: Brown