News

Ye Zichao em editorial Koax Mag

11 Março, 2020

O modelo Ye Zichao fotografou o editorial “Movement” para a Koax Mag.

Fotografia | Sérgio Borondo assistido por Guillermo Hinzpeter
Stylist | Fran Larrañaga
Makeup | Barbara Hernández Rua